Istutukset

Näsijärven tärkeimmät istukaslajit ovat jo pitkään olleet siika, kuha, järvitaimen ja järvilohi. Siika ja kuha ovat istukasmäärien perusteella suosituimmat. Kummankin lajin luontaista lisääntymistä seurataan kalastusalueen toimesta. Kuhaistutuksia pyrittiin välttämään vuosina 2001-2002 ja siikaistutuksia vuonna 2003. Jatkossa kyseisiä vuosiluokkia tullaan seuraamaan mm. kalastustiedustelulla, saaliskirjanpidolla ja saalisnäytteillä. Istutuspannassa ei täysin onnistuttu ja pieniä määriä kumpaakin lajia ko vuosina kehotuksista huolimatta istutettiin.

Kuhan istutukset vuosina 1995-2005.

Siian istutukset vuosina 1995-2005.

Taimenen istutukset vuosina 1995-2005.

Järvitaimenta ja järvilohta istutetaan nykyisin kappalemääräisesti vähemmän kuin aiemmin. Väheneminen johtuu siirtymisestä 3-vuotiaisiin tai 3-kesäisiin ja yhä suurempikokoisiin istukkaisiin. istukkaat ovat kalliimpia, mutta niiden menestyminen ja takaisinsaanti on suhteessa parempi kuin pienikokoisten. Lajien keskinäistä paremmuutta tai sopeutuvuutta Näsijärveen ei ole tarkoin selvitetty ja kummallakin lajilla on ollut oma kannattajakuntansa. Istukkaiden tarjonta ja saatavuus on yksi valintaan liittyvä tekijä. Kalastustiedustelujen tulosten tulkintaa hankaloittaa se, että moni kalastaja ei erota lajeja toisistaan.

Hauen istutuksia ei nykyisin juuri kannata tehdä. Näsijärven haukikanta on pysynyt vakaana ilman istutuksiakin, minkä todistaa mm. kalastusalueen jo lähes kaksi vuosikymmentä jatkunut saaliskirjanpito. Harjusta ja kirjolohta istutetaan lähinnä Tammerkosken yläjuoksulle. Ankeriasta on viime vuosina istutettu lähinnä Vankavedelle.

Tarkemmat istutustiedot:  istutukset.pdf