Näsijärven kalastusalueen kalastuksen valvojat

Erkki Ala-Paavola
Heikki Lamminpää
Teuvo Koskinen
Tapio Latomaa
Miika Mäkinen
Veikko Ojanen
Timo Konttinen
Hannu Pirkkalanniemi
Jukka Ruotsalainen
Teemu Koski
 

Kalastuksenvalvojien yhdyshenkilö on Näsijärven kalastusalueen isännöitsijä Simo Leppänen.