Vesistökunnostukset

Virtain kaupungin, Ruoveden ja Vilppulan kuntien kalastusalueiden, ympäristökeskuksen sekä metsäkeskuksen kanssa on toteutettu purovesiselvitys, jonka loppuraportti ilmestyi vuonna 1999. Selvitys on ollut pohjatyönä vuonna 2002 alkaneelle Pienvesien Kunnostushankkeelle, joka toimii Virtain kaupungin, Ruoveden, Vilppulan sekä Kurun kuntien alueella.

Hankkeen tavoitteena on parantaa oleellisesti virtakutuisten kalojen luontaisia lisääntymismahdollisuuksia. Onnistuessaan hanke vähentää istutettujen poikasten määriä ja sitä kautta osakaskuntien ja kalastusalueiden kustannuksia. Samalla kohteiden vetovoimaisuus paranee ja maaseudun omavaraisuus matkailukohteiden tarjonnassa lisääntyy.

Näsijärven kalastusalueella kunnostettavanan kohteena on Karjulanjoen Karjulankoski. Karjulankoski on ollut kalastusalueen virkistyskalastuskohde jo vuodesta 1995 lähtien. Aluetta hallinnoi Karjulan osakaskunta. Koskeen on istutettu vuosittain puronieriää, kirjolohta ja harjusta. Kosken alueelta on valittu 5 erillistä kunnostuskohdetta. Niihin tullaan lisäämään kutusoraikkoa ja kivistä muodostetaan erilaisia virranohjaimia, jotta kutupaikoilla riittäisi vettä ja virtausta ympäri vuoden. Lisäksi pääuomaa muutetaan niin, että se helpottaa kudulle nousevia kaloja ja luo suoja- ja oleskelupaikkoja myös talvehtiville kaloille. Puusto ja rantakasvillisuus pyritään säilyttämään luontaisena. Nykyisellään koski on kuivina kausina liian vähävetinen niin kaloja kuin kalastajiakin ajatellen. Lisäksi vesi on melko hapanta ja puskurikyky happamoitumista vastaan huono. Yläpuolisten vesien kalkitus edesauttaisi kosken vedenlaatua ja kalojen viihtyvyyttä.

Hankkeen toteuttaminen odottaa rannan omistajien suostumusta ja ympäristökeskuksen lupaa aloittaa työt. Hankkeen kustannusarvio on runsaat 1800 euroa.